الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک

عنوان پروژه: الگوریتم ژنتیک پروژه دوره کارشناسی – گروه کامپیوتر
قالب بندی: word
تعداد صفحات: ۲۰۲
شرح مختصر:
در واقع الگوریتم‌های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگو استفاده می‌کنند.الگوریتم‌های ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنیک‌های پیش‌بینی بر مبنای تصادف هستند. مختصراً گفته می‌شود که الگوریتم ژنتیک (یا GA) یک تکنیک برنامه‌نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل…