مفهوم مصونیت پارلمانی

مفهوم مصونیت پارلمانی

مفهوم مصونیت پارلمانی

عنوان پایان نامه: مفهوم مصونیت پارلمانیفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۲۶
شرح مختصر:
مقدمتاً پيرامون موضوع مصونيت پارلماني مي بايست اصل مصونيت را مورد بررسي قرار داده اصولاً مصونيت يك وضعيت استثنائي و خاصي است كه تحت شرايطي ضرورتشان احساس مي گردد و اين موضوع در طبيعت هم جريان دارد. كه موجود تحت شرايطي از يك نوع مصونيت براي ادامه زندگي برخوردار مي شود كه هر چند جاي بحث زيست شناسي در اينجانب نيست بطور مثال بعضي از موجودات در حين تولد و زماني پس…