سلام پروژه: آغازی مطمئن در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

سلام پروژه: آغازی مطمئن در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

چگونه در کمتر از ۱ ساعت مطالب مهم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه را یاد بگیریم؟اگر شما می‌خواهید فقط با مطالب مهم و پرکاربرد در زمینه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و استاندارد مدیریت پروژه PMBOK آشنا شوید، اگر پروژه‌ای دارید و می‌خواهید بصورت اصولی و صحیح آن را برنامه‌ریزی و مدیریت کنید، و یا اگر می‌خواهید در مبحث برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شروع به کار کنید و تازه‌کار هستید و نمی‌دانید که از کجا باید شروع کنید، این دورهٔ…