نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کامیپوتر و شبکه ( شبکه های حسگر بیسیم )

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کامیپوتر و شبکه ( شبکه های حسگر بیسیم )

عنوان تحقیق فارسی :کنترل ازدحام با آتاماتای یادگیر در شبکه های حسگر بیسیم 
Congestion control with learning automata in WSNs …