تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۰۰۰ بر عملکرد گروه صنعتی بارز

تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000  بر عملکرد گروه صنعتی بارز

تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۰۰۰ بر عملکرد گروه صنعتی بارز

عنوان تحقیق: تاثير ات اجرای استانداردهای ISOسری های ۹۰۰۰ و ۱۴۰۰۰بر عملکرد گروه صنعتی بارزفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۲۷
شرح مختصر:
سیستم های مدیریت کیفیت و بطور خاص ایزو ۹۰۰۰ با هدف ارائه هرچه بیشتر ارزش به ذینفعان از اهمیت ویژه ای در کسب و کار امروز برخوردار شده اند. با توجه به تناقضات موجود در نتایج مطالعات در این زمینه، اثربخشی و عوامل تاثیر گذار بر آن در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی نشان دهنده آن است که سیستم های مدیریت…