آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش کامل برنامه نویسی اندروید
یک کتاب کامل جهت آموزش و طراحی برنامه اندروید میباشد .
با این پکیج میتوانید شروع به برنامه نویسی اندروید نمایید.
-با بیانی ساده مفهومی
-همراه با تصاویر راهنما
آماده سازی این فایل توسط یمی از بهترین برنامه نویسان اندروید صورت گرفته است.
یک ایده عالی برای شروع برنامه نویسی اندروید و ایجاد کسب و کار در محیط مجازی.
 …