بررسی سبک های رهبری در شهرداری

بررسی سبک های رهبری در شهرداری

بررسی سبک های رهبری در شهرداری

عنوان پایان نامه: بررسی سبک های رهبری در شهرداری(همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۱۳
شرح مختصر:
هدف پژوهش حاضر بررسی سبک های رهبری در شهرداری … می­باشد. در چارچوب نظری پژوهش حاضر به منظور تعیین سبک رهبری سازمانی از ۵ بعد تمرکز، پیچیدگی، رسمیّت، حیطه نظارت، یکپارچگی (انسجام) استفاده گردیده است. اين تحقيق از نوع كاربردي و به روش توصيفي-استنباطي انجام گرفته است. جامعه آماري شامل کلیه کارکنان شهرداری  در سال ۱۳۹۴…