داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری

داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری

داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری

عنوان پایان نامه: داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداریفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۳۸
شرح مختصر:
رقابت­های جهانی، بازارهای پویا و چرخه­های نوآوری و فناوری که به سرعت در حال کوتاه شدن هستند همگی چالش­های مهمی را برای صنعت مالی و بانکداری ایجاد کرده­ اند و نیاز به استفاده از سیستم­های پشتیبان از تصمیم جهت بهبود فرآیندهای تصمیم­گیری در این سازمان­ها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این میان داده­ هایی که در…

بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان

بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان

بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان(همراه با پرسشنامه)فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۰۰
شرح مختصر:
اين پژوهش به بررسي رابطه هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان مي پردازد نمونه شامل ۲۰۰ دانشجوي دختر و پسر دانشگاه ها است که به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند. آزمودني ها دو پرسشنامه (نگرش مذهبي)و (پرسشنامه هوش هیجانی بار –آن ) را تکمیل نمودند.
پرسشنامه نگرش مذهبی به منظور سنجش دینداری در معتقدین به اسلام و مذهب…

بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با خلاقيت دانش آموزان

بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با خلاقيت دانش آموزان

بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با خلاقيت دانش آموزان

عنوان پایان نامه: بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با خلاقيت دانش آموزان(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پايان‌نامه جهت أخذ درجه کارشناسي-رشته علوم تربيتي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۰۸
شرح مختصر:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با خلاقيت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان هاي دخترانه صورت گرفت. اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي- همبستگي است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻮده و از…

بررسي عوامل موثر بر انگيزش نيروي انساني با استفاده از نظريه نيازهاي آشكار موري

بررسي عوامل موثر بر انگيزش نيروي انساني با استفاده از نظريه نيازهاي آشكار موري

بررسي عوامل موثر بر انگيزش نيروي انساني با استفاده از نظريه نيازهاي آشكار موري

عنوان پایان نامه: بررسي عوامل موثر بر انگيزش نيروي انساني با استفاده از نظريه نيازهاي آشكار موري(همراه با پرسشنامه و کار آماری)گروه علوم انسانی- پروژه کارشناسی رشته ی مدیریت بازرگانی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۷۸
شرح مختصر:
هدف نهايي تمام فعاليت هاي بشر در عرصه هاي مختلف ، برخورداري و بهره گيري انسان از مواهب طبيعي است، بنابراين عامل نيروي انساني هم علت تامه است و هم علت غايي. لذا با اين نگرش كه بدون حضور انسان هيچ تلاشي به نتيجه نمي رسد،…

مراحل برپا سازی جاکت

مراحل برپا سازی جاکت

مراحل تصویری برپاسازی جاکت …