بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی- رفتاری مبتنی بر خنده درمانی و یوگای لگن بر رضایت زناشویی، سلامت عمومی وافسردگی در زنان میانسال مبتلا به سرد مزاجی

بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی- رفتاری مبتنی بر خنده درمانی و یوگای لگن بر رضایت زناشویی، سلامت عمومی وافسردگی  در زنان میانسال مبتلا به سرد مزاجی

بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی- رفتاری مبتنی بر خنده درمانی و یوگای لگن بر رضایت زناشویی، سلامت عمومی وافسردگی در زنان میانسال مبتلا به سرد مزاجی

عنوان پایان نامه: بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی- رفتاری مبتنی بر خنده درمانیو یوگای لگن بر رضایت زناشویی، سلامت عمومی وافسردگی در زنان میانسال مبتلا به سردمزاجی(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۹۲
شرح مختصر:
این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشي درمان تلفيقی شناختي ـ رفتاري مبتنی برخنده درمانی و یوگای لگن بر روي رضایت زناشویی، افسردگی و سلامت عمومی در زنان…