بررسي عوامل موثر بر انگيزش نيروي انساني با استفاده از نظريه نيازهاي آشكار موري

بررسي عوامل موثر بر انگيزش نيروي انساني با استفاده از نظريه نيازهاي آشكار موري

بررسي عوامل موثر بر انگيزش نيروي انساني با استفاده از نظريه نيازهاي آشكار موري

عنوان پایان نامه: بررسي عوامل موثر بر انگيزش نيروي انساني با استفاده از نظريه نيازهاي آشكار موري(همراه با پرسشنامه و کار آماری)گروه علوم انسانی- پروژه کارشناسی رشته ی مدیریت بازرگانی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۷۸
شرح مختصر:
هدف نهايي تمام فعاليت هاي بشر در عرصه هاي مختلف ، برخورداري و بهره گيري انسان از مواهب طبيعي است، بنابراين عامل نيروي انساني هم علت تامه است و هم علت غايي. لذا با اين نگرش كه بدون حضور انسان هيچ تلاشي به نتيجه نمي رسد،…