آسانسور دو توقف فول

آسانسور دو توقف فول

آسانسور دو توقف فول

عنوان تحقیق: آسانسور دو توقف فولفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۳۴
شرح مختصر:
آسانسوردستگاهی است دائمی که برای جا به جایی اشخاص یا کالا ، بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید . دارای کابینی است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده می دهد و میان ریلهای منصوبه عمودی با حداکثر انحراف ۱۵ درجه حرکت می کند . آسانسور وسیله نقلیه عمومی دائمی است که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکت می کند.
آسانسور تنها وسیله رفت و…

خانه هوشمند

خانه هوشمند

خانه هوشمند

عنوان تحقیق: خانه هوشمندفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۸۲
شرح مختصر:
این پروژه در دو بخش کلی مدار فرستنده و مدار گیرنده طراحی شده است . در بخش فرستنده مدار ما شامل سنسورهای نور (Photocell) و دود (MQ2) و همچنین دو Stepper Motor و یک LCD است که در ادامه مقاله به تفصیل به آنها اشاره خواهیم کرد و توضیحات مربوطه را ارائه خواهیم داد . اطلاعات کنترلی از طریق ماژول بیسیم با فرکانس MHz915 برای گیرنده ارسال میشودو پس از دریافت و اعمال دستورات لازم ومحاسبات نتیجه روی نمایشگر…

ارائه روشی در محیط محاسبات ابری برای بهینه سازی زمانبندی وظیفه

ارائه روشی در محیط محاسبات ابری برای بهینه سازی زمانبندی وظیفه

ارائه روشی در محیط محاسبات ابری برای بهینه سازی زمانبندی وظیفه

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۸
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
محاسبات ابری مجموعه ای مجازی از منابع را از طریق اینترنت برای کاربران فراهم می کند . در این سیستم ها جهت افزایش نرخ تکمیل کار و افزایش بهره وری از منابع و در نتیجه افزایش توان محاسباتی،از زمانبندی استفاده میشود. زمانبندی وظایف یک فرایند کلیدی در محیط محاسبات ابری است که هدف آن اجرای درخواست های وارد شده به سیستم بر روی منابع، به شیوه ای کارآمد با در نظر گرفتن سایر خصوصیات محیط ابر است. به…

بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبیرستان و پیش دانشگاهی

بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبیرستان و پیش دانشگاهی

بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبیرستان و پیش دانشگاهی

هدف ازاينپژوهشبررسيتأثيرفناورياطلاعاتوارتباطاتبرپيشرفتتحصيليدانشآموزان دبیرستان و پیش دانشگاهی حضرت رسول اکرم بوده است . عمدهترينيافتههايپژوهشايناستكهاستفادهازفناوري اطلاعاتوارتباطاتدرافزايشانگيزهتحصيلي،ارتقاءمهارتپرسشگري،تقويتروحيهپژوهشي،افزايشنمرات درسيودرمجموعبرپيشرفتتحصيليدانشآموزانمتوسطهدرحدزياداثرگذار بودهاست و در انتها برای ارتقای عملکرد فن آوری اطلاعات در این دبیرستان راهکار های خوبی ارائه شده است …

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان

عنوان پایان نامه: ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشدمديريت دولتي(منابع انسانی)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۲۵
شرح مختصر: مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است ودر آن روند اجرای کلیه فرآیند ها اعم از…