بررسي اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و جوانه‌زني شش گونه گياه دارويي

بررسي اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و جوانه‌زني  شش گونه گياه دارويي

بررسي اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و جوانه‌زني شش گونه گياه دارويي

عنوان تحقیق: بررسي اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و جوانه‌زني شش گونه گياه داروييفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۴۹
شرح مختصر:
فهرست مطالب
بذر اغلب گیاهان دارویی به دلیل سازگاری اكولوژیكی با شرایط محیطی، دارای انواع خواب می‌باشند. شناخت عوامل اكوفیزیولوژیكی مؤثر بر رفع خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه‌زنی بذر گیاهان دارویی جهت تولید و پرورش آنها، یك امر ضروری است. به همین منظور جهت ارزیابی اثر تیمارهای مختلف بر شكستن خواب و…

ساخت نانو ذرات فریت نیکل- روی به روش همرسوبی

ساخت نانو ذرات فریت نیکل- روی به روش همرسوبی

ساخت نانو ذرات فریت نیکل- روی به روش همرسوبی

عنوان پروژه: ساخت نانو ذرات فریت نیکل- روی به روش همرسوبی فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۸۱
شرح مختصر:
هدف از این پایان نامه ساخت نانو ذرات فریت نیکل- روی به روش همرسوبی می باشد. روش همرسوبی روشی مناسب و با صرفه و به نسبتاً سریع برای تولید نانوذراتی مانند فریت نیکل- روی می باشد. برای ساخت این نانو ذرات از روش همرسوبی شیمیایی استفاده شد.
ماده بدست آمده را در دمای حدود ۶۰۰ درجه سانتیگراد به مدت۲ ساعت حرارت داده شده و برای نمونه های بدست آمده براساس…