یک رویکرد جدید ردیابی ناهنجاری آیتم در برابر حملات شیلینگ در سیستم های توصیه همکاری با استفاده از تکنیک قطعه بندی فاصله زمانی دینامیک

یک رویکرد جدید ردیابی ناهنجاری آیتم در برابر حملات شیلینگ در سیستم های توصیه همکاری با استفاده از تکنیک قطعه بندی فاصله زمانی دینامیک

یک رویکرد جدید ردیابی ناهنجاری آیتم در برابر حملات شیلینگ در سیستم های توصیه همکاری با استفاده از تکنیک قطعه بندی فاصله زمانی دینامیک

انواع گوناگونكاربردهاي وب ، رضايت بيشتر مشتريان و منافع بيشتر را بدست آورده است چون كه با موفقيت با توصيه هاي شخصي سازي ، مجهز شده است . با اين حال ،افزايش شايع حمله كننده هاي شيلينگ از پروفایل هاي رتبه بندي سودار براي دستكاري توصيه سيتسم استفاده مي كند.كه نه تنها دقت توصيه و رضايت مشتري را پايين مي آورد، بلكه به قابليت اعتماد پلات فورم هاي تراكنش و شركت كنندگان آسيب مي زند. بسياري از مطالعات، روش هايي را در بربر حملات شيلينگ ، به خصوص…

تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش شادمانی

تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش شادمانی

تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش شادمانی

عنوان مقاله: تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش شادمانی در كارگرانپروژه تحقيقاتي جهت اخذ درجه کارشناسي-رشته روانشناسي- عمومي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۰۱
شرح مختصر:
هدف: پژوهش حاضر تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش شادكامی بازنشستگان ريسندگي شهرستان… در سال ۱۳۹۲ می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماري شامل کليه ي بازنشستگان شرکت ریسندگی می باشد. نمونه ي آماري شامل ۱۰۰ نفر از بازنشستگان مرد ۵۰ تا ۶۵ ساله که…

بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري

بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري

بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري

عنوان پایان نامه: بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي- رشته مديريت جهانگردي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۰۱
شرح مختصر:
هدف از انجام اين پژوهششناسایی موانع توسعه گردشگری پایدار در منطقه کاشان می باشد جامعه آماري پژوهش حاضر شامل گردشگرانی می باشد که به کاشان سفر کرده اند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است.
برای بدست آوردن حجم نمونه در این…

بررسي ارتباط بين ميزان عوارض شهرداري با اعتماد عمومي

بررسي ارتباط بين ميزان عوارض شهرداري با اعتماد عمومي

بررسي ارتباط بين ميزان عوارض شهرداري با اعتماد عمومي

عنوان پایان نامه: بررسي ارتباط بين ميزان عوارض شهرداري با اعتماد عمومي(همراه با پررسشنامه و کار آماری)پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي رشته مديريت بازرگاني
فرمت فایل: word
تعداد صفحات:۱۳۹
شرح مختصر: شهرداری باید به عنوان یک نهاد مستقل و خودکفا قادر به ارائه خدمت به مردم باشد و این امر نیازمند تامین منابع مطمئن و پایدار درآمدی است. اما شهرداری نمی‌تواند این منابع را از هر طریقی تامین کند، بلکه اخذ هرگونه وجهی باید به موجب صلاحیتی باشد که…