تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلي كاركنان

تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلي كاركنان

تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلي كاركنان

عنوان پایان نامه: تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلي كاركنان (همراه با پرسشنامه و کار آماری)پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد-مدیریت دولتی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۰۸
شرح مختصر:
بزرگ ترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن محسوب می شود، که طبیعتا به لحاظ حساسیت و اهمیت بسیار بالایی که امر آموزش ضمن خدمت در جهت توانمندی، افزایش تخصص، مهارت و نهایتا بهبود عملکرد شغلی فرد و تاثیر مستقیم آن بر عملکرد کل سازمان دارد، محقق…