آموزش مقایسه ی کسرها ( مسابقه ی دلفین ها )

آموزش مقایسه ی کسرها ( مسابقه ی دلفین ها )

آموزش مقایسه ی کسرها ( مسابقه ی دلفین ها )

این نرم افزار با مسابقه ی سه دلفین می خواهد به دانش آموز کسرهای کوچک تر و بزرگتر را آموزش دهد .مسابقه در دو سطح سخت و آسان طراحی شده است و بعد از انتخاب سطح بازی دانش آموز از سه دلفین به رنگ های قرمز ، زرد و سبز یکی را به دلخواه انتخاب می کند .
در شروع مسابقه دانش آموز از بین کسرهای داده شده بزرگ ترین کسر را انتخاب می کند و با این کار دلفین او از سایر دلفین ها 
جلو می افتد . و اگر هر بار کسر بزرگ تر را به درستی انتخاب کند دلفین او زودتر به خط…

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان سیستم عامل سولاریس

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان سیستم عامل سولاریس

<div style=margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px; dir=rtl> <div style=font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;><a style=color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold; href=http://payanname4u.sellfile.ir/prod-235674-دانلود+مقاله+ترجمه+شده+با+عنوان+سیستم+عامل+سولاریس.html?r=11832> دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان سیستم عامل سولاریس </a></div> <img…