دانلود نرم افزار فارسی ساز مریم

دانلود نرم افزار فارسی ساز مریم

شاید تا به حال شما نیز با مشکل تایپ فارسی در برخی از نرم افزار ها شده ایدجاهایی که نیاز به تایپ فارسی روی عکس فیلم و یا فایل های خود دارید اما نرم افزار شما از فونتهای فارسی
پشتیبانی نمی کند. 
نرم افزار فارسی ساز مریم این مشکل را برای شما حل میکند شما با این نرم افزار میتوانید متن خود را تایپ کرده و به محل مورد نظر انتقال دهید.
امید وارم از دانلود این نرم افزار کاربردی لذت ببرید. 
بعد از تکمیل فرم و پرداخت مبلغ لینک دانلود برای شما…