پروژه وب کاوی

پروژه وب کاوی

پروژه وب کاوی

عنوان پروژه: وب کاویقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۴۱
فهرست مطالب:
۱- مقدمه
۲- مراحل وب کاوي
۳- وب کاوي و زمينه هاي تحقيقاتي مرتبط
۳-۱- وب کاوي و داده کاوي
۳-۲- وب کاوي و بازيابي اطلاعات
۳-۳- وب کاوي و استخراج اطلاعات
۳-۴- وب کاوي و يادگيري ماشين
۴- انواع وب کاوي
۵- چالش هاي وب کاوي
۶- کاوش محتواي وب
۶-۱- انواع کاوش محتوا در وب
۶-۱-۱- طبقه بندي
۶-۱-۲- خوشه بندي
۶-۱-۳- ساير انواع کاوش محتوا در وب
۶-۲- رويکردهاي کاوش محتوا در وب
۶-۳- الگوريتم هاي کاوش محتوا در وب
۶-۳-۱-…

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

عنوان پروژه: شبکه های کامپیوتریقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۱۵۵
شرح مختصر:
استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند . هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد. در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛در صورتیکه این زیر ساختها به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده…

برنامه حسابگر

برنامه حسابگر

برنامه حسابگر

برنامه ای که دوعدد را از ورودی گرفته و حاصل جمع،تفریق،ضرب و تقسیم آن دو عدد را در خروجی چاپ می کند….

مقاله جامع شبکه های کامپیوتری

مقاله جامع شبکه های کامپیوتری

مقاله جامع شبکه های کامپیوتری

فرمت : پی دی افتعداد صفحه :۷۷
توضیحات :
شبکه های کامپیوتری در این راستا و جهت نیل به اهداف فوق نقش بسیار مهمی را ایفاء می نمایند.اینترنت که عالی ترین تبلور یک شبکه کامپیوتری در سطح جهان است، امروزه در مقیاس بسیار گسترده ای استفاده شده و ارائه دهندگان اطلاعات ، اطلاعات و یا فرآورده های اطلاعاتی خود را در قالب محصولات تولیدی و یا خدمات در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهند. وب که عالی ترین سرویس خدماتی اینترنت می باشد کاربران را قادر می سازد…